22 Септември - св. Пророк Йона - информация за празника и кой празнува

22 Септември – св. Пророк Йона

Имен ден празнуват: Бина, Бинка, Бинко, Биньо, Гълъб, Гълъба, Гълъбен, Гълъбена, Гълъбин, Гълъбина

Около V III века преди Рождество Христово между израилтяните живял един човек на име Йона. Той бил син на сарептската вдовица, у която св. пророк Илия живял през време на глада. Него пророкът възкресил от мъртвите със силна молитва към Бога и той получил от Бога дара на пророчеството.Жителите на големия град Ниневия разгневили Бога със своя беззаконен живот. И Бог заповядал на Йона да отиде в тоя град и да проповядва покаяние. Но Йона се който знаел, че ниневийците са свирепи хора се уплашил, че може да не му повярват и да започнат да го измъчват.Йоана забравил, че трябва да изпълнява безпрекословно заповедите на Господа. Много развълнуван, той се качил на кораб и тръгнал в друга посока. Но Бог го наказал, страшна буря се надигнала в морето. Корабът бил в голяма опасност. Моряците почнали да изхвърлят в морето целия товар, та по тоя начин да облекчат кораба.

Йона спял спокойно на дъното на кораба. Няколко от езичниците отишли при него, събудили го и му казали да се моли на своя бог, като те на техните. Тогава, започнали да разсъждават, че това е наказание за някой на кораба и започнали да разпитват Йоан кой е и от къде е. Той си признал, че е грешният и те го изхвърлили за борда.

Морето утихнало. Попаднал сред вълните, Йона бил погълнат от грамаден кит. Останал жив във вътрешността на кита 3 дни и 3 нощи. Тогава Йоан извикал към Бога да го помилва и спаси. Господ се съжалил над него и след 3 дни китът го изхвърлил жив на брега. Отново го изпратил да проповядва в Ниневия. Там съобщил с на жителите, че след четиридесет дни Ниневия ще бъде разрушена, ако те не се покаят.Хората му повярвали. Заедно с царя цели три дни всички се молели със съкрушение и смирение. Каели се за греховете си. Обещавали да се изправят. Тогава Бог им простил и градът не се срутил. Скоро след това Йоан умрял.

Рейтинг

1 звезда2 звезди3 звезди4 звезди5 звезди (No Ratings Yet)
Loading...

Подобни

Добави коментар