Условия за ползване

 I. Общи условия за ползване

  1. Съдържанието на talkuvam.bg , като софтуерни програми, дизайн, лого, текст, рисунки, графики, скици и др. са притежание на собствениците на www.talkuvam.bg и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.
  1. Нерегламентираното използване на съдържанието на talkuvam.bg носи гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност според действащото българско законодателство.
  1. Съдържанието на talkuvam.bg може да се използва само чрез изричното споменаване на www.talkuvam.bg или чрез директен линк.
  1. Копирането на съдържанието на  talkuvam.bg чрез скриптове, ботове и др. е забранено.
  1. Екипът на talkuvam. има право, без да уведомява ползвателите му, да променя съдържанието и услугите.
  1. Екипът на talkuvam.bg не гарантира за постоянната достъпност до предлаганото от него.

II.Потребители

  1. Всеки потребител на talkuvam.bg с и чрез достъпа си до интернет страницата е длъжен да се запознае с настоящите Условия за ползване на сайта.
  1. Екипът на talkuvam.bg може без да уведомява потребителите да изтрива, променя и др. потребителското съдържание, като коментари и др.
  1. Потребителите нямат право като коментари и друг непосредствен достъп да слагат реклами, да използват груб и нецензурен език, обиди и др., които накърняват достойнството на другите.
  2. Всеки коментар се показва заедно с профила и името на потребителя.